Certifikáty

Pravidelně se účastníme školení a seminářů u našich dodavatelů

knaifins knaufBaumitweberfischer

 

Firma je zapojena do systému EKO-KOM pod klientským číslem F00150038

 

ekokom