Kontrola – revize kamen HAAS+SOHN podle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. nařizuje provést do konce roku 2016 revizi každého teplovodního topidla na tuhá paliva připojeného na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu prostřednictvím odborně způsobilé osoby proškolené výrobcem. Povinností vlastníka topidla je předložit na vyžádání zprávu o provedené periodické revizi topidla. Při nepředložení revize může být udělena pokuta až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, nebo až do výše 50.000,- Kč právnické osobě.

 HAAS+SOHN

Firma ISOOL má oprávnění provádět kontroly všech topidel HAAS+SOHN. Seznam topidel kterých se revize týká ZDE

Doklad o proškolení odborně způsobilé osoby ZDE

Cena kontroly topidla je stanovena dle poptávky

Při kontrole dojde k posouzení stavu topidla, kouřovodu a napojení topidla na teplovodní soustavu. Před prováděním revize vše řádně vyčistit. Proto, aby kontrola topidla podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením, musí být topidlo a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Zároveň musí vyhovovat tvarovky, rošty, regulační prvky, těsnění atd.. Při kontrole bude proveden kontrolní zátop, proto je nutné připravit dostatek odpovídajícího paliva. Při revizi provádíme měření tahu komína.

 

HS Flamingo

Firma ISOOL má oprávnění provádět kontroly všech topidel HS Flamingo.

Doklad o proškolení odborně způsobilé osoby ZDE

Cena kontroly topidla je stanovena dle poptávky

Při kontrole dojde k posouzení stavu topidla, kouřovodu a napojení topidla na teplovodní soustavu. Před prováděním revize vše řádně vyčistit. Proto, aby kontrola topidla podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením, musí být topidlo a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Zároveň musí vyhovovat tvarovky, rošty, regulační prvky, těsnění atd.. Při kontrole bude proveden kontrolní zátop, proto je nutné připravit dostatek odpovídajícího paliva.

 

Revizi je možné objednat telefonicky na čísle 725 171 981 nebo emailem na krobot@isool.cz. Do objednávky uvádějte: Jméno a příjmení, bydliště, adresa umístění topidla (pokud je v bytě, tak číslo bytu) výrobce a typ topidla.