Armaflex HT

PRUŽNÝ SPECIÁLNÍ MATERIÁL PRODOSAŽENÍ VYŠŠÍ ÚČINNOSTI U APLIKACÍ URČENÝCH DO VYSOKÝCH TEPLOT

Odolný širokému rozsahu obvyklých klimatických
podmínek
• Zabudovaná parotěsná zábrana snižuje nebezpečí
koroze pod izolací (CUI)
• Své fyzikální vlastnosti si zachovává po celou dobu
životnosti
• Nízké náklady na údržbu a opravy
• Vynikající trvanlivost
• Vysoká úroveň stability v širokém teplotním rozsahu
• Minimální tepelné ztráty díky nízké tepelné vodivosti
• Pro použití do teploty + 150 °C